Video

euronews_icons_loading
Satellitenaufnahme zeigt Hurrikan Fiona