Video

euronews_icons_loading
Prag: ein Roboter als Barmann